Packheaters (grijači obloga)

Grijači obloga se koriste za zagrijavanje i održavanje temperature toplih obloga.

Packheater (grijač obloga se koristi za zagrijavanje toplih obloga.

Emajlirani grijač se standardno isporučuje sa ukljućenom unutrašnjom mrežom.

Temperaturu vode precizno održava thermostat na unaprijed odabranoj, konstantnoj vrijednosti.

  • Stoni model
  • Emajlirani grijač
  • Termostatska kontrola temperature
  • Podesiva temperature vode (50-95 °C)
  • Kapacitet 29 litara
Packheater-StoniModel
Packheater Stoni Model
Zastupnik za Enraf Nonius