Endomed 482 (Elektroterapija)

Endomed 484 predstavlja novu generaciju elektrostimulatora visokih performansi za zdravstvene profesionalce koji žele sve:

  • TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation) za kontrolu bola
  • NMES (Neuromuscular Electrical Stimulation) za mišićnu stimulaciju i regeneraciju
  • PENS (Percutaneous Electrical Nerve Stimulation)
    za elektro-akupunkturu i akupunktnurnu stimulaciju

    Pogodan za elektro-akupunkturu!

Endomed 484

4 kanala se mogu koristiti odvojeno, u parovima ili sva 4 u isto vrijeme sa različitim programima.

Zbog toga je Endomed 484 konačno rješenje za tretman bolnih stanja i oštećenja mišića pri rehabilitaciji od moždanog udara (uključujući disfagiju), ortopediji, sportskoj rehabilitaciji i regeneraciji dna zdjelice (inkontinencija).

TENS

(Transkutana električna stimulacija živaca) je metoda električne stimulacije za ublažavanje boli u akutnim i hroničnim stanjima. Endomed 484 uključuje više oblika TENS-a kao opcije: Konvencionalni (visoke frekvencije) TENS, Akupunktura (niske frekvencije) TENS, Burst TENS i Modulirani TENS.
Različite metode primjene TENS-a odnose se na različite fiziološke mehanizme za modulaciju boli. TENS je neinvazivan i ima malo nuspojava u poređenju s terapijom lijekovima.

NMES

(Neuromuskularna električna stimulacija) koristi se za poticanje jačanja mišića i funkcionalni oporavak ekstremiteta (gornjih i donjih udova). Endomed 484 omogućava korisniku rad s jednim, dvostrukim ili više kanala i nudi sinhronu, asinhronu i naizmjeničnu (recipročnu) stimulaciju mišića ili mišićnih skupina. Osim ovih načina stimulacije, Endomed također sadrži PEMS (progresivnu električnu stimulaciju mišića).
Ova jedinstvena funkcija izuzetno je korisna u funkcionalnoj električnoj stimulaciji (FES) jer osigurava da se sva četiri kanala zaustave istovremeno, bez obzira na obrasce kontrakcije svakog kanala. PEMS je vrlo poželjan za stimulaciju mišića u kinetičkom lancu (npr. pri rehabilitaciji moždanog udara).

Endomed_484

Ponosni smo kao jedini ovlašteni zastupnici firme ENRAF NONIUS u Bosni i Hercegovini