Uslovi korištenja

DEFINISANJE USLOVA KORIŠTENJA WEB STRANICE www.delimed.ba

Uslovi korištenja odnose se na korištenje web stranice www.delimed.ba, kao i svih ostalih linkova u sadržaju. Korištenjem Delimed d.o.o. web stranice i linkova u sadržaju smatramo da prihvatate sve uslove koje je kompanija Delimed d.o.o sa adresom: dr. Silve Rizvanbegovic 24a, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, definisala u ovom dokumentu. (u daljem tekstu Delimed d.o.o).

Delimed d.o.o zadržava pravo  da uslove korištenja povremeno ažurira i izmjeni, pa Vas molimo da ih s’ vremena na vrijeme provjerite. Vaše korištenje stranica www.delimed.ba i nakon ažuriranja podrazumijeva Vaš pristanak na odredjene modifikacije i uslove koji se navedu. Ako se sa ovim uslovima korištenja ne slažete, samim tim niste ovlašteni za pristup i korištenje ove web stranice i ponuđenih sadržaja i linkova na istoj.

AUTORSKA PRAVA (COPYRIGHT)

Delimed d.o.o ima copyright i autorsko pravo na sadržaj ovih stranica.
Od strane Delimed d.o.o ste ovlašteni za pregled, preuzimanje, ispis, kopiranje, distribuiranje i upotrebu sadržaja objavljenog na ovim web stranicama ako su zadovoljeni slijedeći uslovi:

  • Nisu učinjene nikakve modifikacije bez prethodnog pismenog odobrenja od strane Delimed d.o.o,
  • Materijali se koriste samo u svrhu informiranja, ili u lične odnosno nekomercijalne svrhe.
  • Svako pregledanje, preuzimanje i upotreba bilo kojeg dokumenta ili dijela dokumenta, objavljenog na ovoj web stranici, podrazumijeva Vaše prihvatanje Opštih uslova korištenja ove web stranice.
  • Ako se sa izloženim Opštim uslovima korištenja ne slažete, svako pregledavanje, preuzimanje, kopiranje ili prosljeđivanje sadržaja, bilo elektronskim ili nekim drugim putem, Vam nije dopušteno!
  • Ako ste zainteresirani za upotrebu ovih web stranica na drugi način koje nije naveden u opisu gore, molimo Vas da kontaktirate Delimed d.o.o putem kontakt forme na ovoj web stranici.

IZMJENA ILI DOPUNA SADRŽAJA/UKIDANJE SERVISA/WEB STRANICA

Delimed d.o.o zadržava pravo izmjena i dopuna sadržaja na web stranicama bez prethodne najave.
Sadržaj na web stranicama Delimed d.o.o se redovno ažurira.
Delimed d.o.o ima pravo u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga modificirati ili ukloniti bilo koju web stranicu ili web usluge koje putem njih nudi, sa ili bez prethodne obavijesti.

Delimed d.o.o neće biti odgovoran ni Vama niti trećoj strani za promjenu ili ukidanje bilo koje od ovih web stranica ili web servisa. Stavke ovih Opštih uslova korištenja su važeće uprkos mogućem ukidanju ovih web stranica ili ponuđenih web servisa.

KOLAČIĆI
Upotrebom “kolačića”, ova stranica prikuplja Vaše podatke.
Naše prikupljanje i obrada vaših podataka uz pomoć kolačića uređeni su politikom kolačića u ovom dokumentu, koju biste trebali pažljivo pročitati. Možete prihvatiti ili odbiti upotrebu kolačića odabirom dugmeta “Prihvaćam” ili “Ne prihvaćam”

LINKOVI
Delimed d.o.o u svom sadržaju ima linkove na druge web stranice ili izvore.
Delimed d.o.o NIJE odgovoran za tekstualni i/ili reklamni sadržaj, odnosno za proizvode koji su na tim web stranicama/izvorima ponuđeni, kao ni za sadržaj koji je putem njih dostupan, mogućnost korištenja ili tačnost ovih sadržaja.
Linkove koristite na ličnu odgovornost!

IZUZEĆE OD ODGOVORNOSTI

NAPOMENA:
Delimed d.o.o NE GARANTUJE:

DA JE SADRŽAJ NA OVIM WEB STRANICAMA OSLOBOĐEN OD GREŠAKA ILI POGODAN ZA SVAKU SVRHU;
DA ĆE OVE WEB STRANICE ILI WEB USLUGE FUNKCIONISATI BEZ GREŠAKA ILI PREKIDA;
DA ĆE BITI ODGOVARAJUĆI ZA VAŠE POTREBE, ODNOSNO NAMJERAVANE UPOTREBE;
DA IMPLEMENTIRANJE TAKVOG SADRŽAJA NEĆE NARUŠAVATI PATENTE, AUTORSKA PRAVA, ZAŠTITNI ZNAK ILI OSTALA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

PRESTANAK KORIŠTENJA

Delimed d.o.o NI U KOM SLUČAJU NIKOME NIJE ODGOVORNO ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU ILI POSREDIČNU ŠTETU OD UPOTREBE OVIH WEB STRANICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK DOBITI, PREKID U RADU, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠIM SISTEMIMA ZA OBRADU PODATAKA ILI DRUGAČIJE, ČAK I KAD SMO IZRIČITO OBAVIJEŠTENI O TAKVIM ŠTETAMA.

MODIFICIRANJE OPŠTIH USLOVA KORIŠTENJA

Izmjene i dopune ovih Opštih uslova korištenja neće biti važeće ako iste nisu objavljene od strane Delimed d.o.o na ovim web stranicama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama od strane Delimed d.o.o odmah postaje važeća, a svako dalje korištenje ovih web stranica ili ponuđenih web usluga podrazumijevati će Vaše prihvatanje izmijenjenih odredbi.

Vlasnik ove web stranice (www.delimed.ba) je:

Delimed d.o.o
Adresa: dr. Silve Rizvanbegovic 24a,
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Kontakt telefon: +387 33 830 838
Fax: +387 33 830 806
Email: delimed@bih.net.ba

Sva pitanja koja se odnose na Uslove korištenja možete uputiti na gore navedenu adresu ili nas kontaktirati putem kontakt forme.
Zahvaljujemo se na posjeti i korištenju naših web stranica.

Vaš Delimed d.o.o.

Delimed