MEDICINSKI NAMJEŠTAJ

Ambulantni namještaj

Bolnički namještaj

Bolnički krevet sa četiri motora

Bolnički krevet sa četiri motora

Gerijatrijski namještaj

Kozmetički namještaj