Telefon: +387 33 830-838

GSM: +387 61 745-795

Fax: +387 33 830-806

MEDICINSKI NAMJEŠTAJ

Ambulantni namještaj

Bolnički namještaj

Bolnički krevet sa četiri motora

Bolnički krevet sa četiri motora

Gerijatrijski namještaj

Kozmetički namještaj