Zastupstva

Delimed d.o.o. zastupa i distribuira samo najkvalitetnije proizvode poznatih svjetskih proizvodača medicinske opreme i potrošnih roba među kojima su: Enraf Nonius B.V. (Holandija), Trautwein GmbH (Njemačka), Ontex B.V. (Belgija), Fisioline SRL (ltalija), NUBIS (Slovenija), Kubler Sport GmbH (Njemačka) i mnoge druge. Ujedno aktivno i uspješno sarađujemo sa stranim i domaćim proizvođačima medicinskog namještaja i različitog potrošnog materijala. Svi medicinski proizvodi u našem katalogu su registrovani u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH, te imaju dozvolu za promet na našem trzištu.

AUTORIZACIJE (PDF)