Telefon: +387 33 830-838

GSM: +387 61 745-795

Fax: +387 33 830-806

Endopress 442

Uređaj za limfnu drenažu

EndoPress 442 je Enraf Nonius-ov je sa ultra tihi uređaj za presoterapiju, efikasan i udoban tretman limfne drenaže.

EndoPress 442 nudi nekoliko programa, sa velikim varijacijama u mogućem redoslijedu u kojem se segmenti podižu na zadane vrijednosti pritiska.

Ovaj pristup omogućava primjenu različitih tehnika limfne drenaže sa EndoPress 442. Upravo to čini EndoPress 442 tako jedinstvenim.

Pritisak se može brzo i tačno podesiti na vrijednost između 20-150 mmHg za cijeli kompresijski odjevni predmet ili čak za svaki pojedinačni segment.

  • Pritisak je podesiv za svaki segment pojedinačno
  • Manžetna sadrži sedam (zaptivki za ruku) ili devet (zaptivki za nogu) segmenata, povećanje pritiska se može podesiti po segmentu
  • Tihi ali moćni kompresor
  • Jednostavnost rada putem grafičkog LCD ekrana
  • Više od 15 unaprijed programiranih sekvenci
  • 50 “slobodnih” programabilnih sekvenci
  • Pruža veliku udobnost pacijentu kao i terapeutu

LIMFNA DRENAŽA

Koja se takođe naziva i presoterapija, je stimulacija limfne cirkulacije kroz specifičnu, suptilnu masažu, pri čemu se uklanja tečnost, a time i otpadni proizvodi koji se javljaju u i između ćelija.

Ponosni smo kao jedini ovlašteni zastupnici firme ENRAF NONIUS u Bosni i Hercegovini

Zastupnik za Enraf Nonius