OKUPACIONA TERAPIJA

Specijalne sprave, uređaji i rekviziti za profecionalnu upotrebu kod terapija