PRIBOR ZA MASAŽU

Pribor za efikasne terapije masaže

1) Pumpa sa poklopcem za masažni losion
2) Enno-lin ulje za masažu, kanister 5 l
3) Enno-lin ulje, 12 bočica od 500 ml
4) Senator 3D jedinica za masažu
5) Aplikator od pjenaste gume
6) Aplikator sa ispupčenom pjenom
7) Četka za hiperemiju, sintetička
8) Četka za hiperemiju, prirodna

Standardni pribor za Senator 3D
• Aplikator od pjenaste gume
• Četka za hiperemiju, sintetička