Radarmed 650+ i Radarmed 950+

Jedinice za Mikro talasnu terapiju

Radarmed 650+ i 950+ su jedinice za kontinuiranu i impulsnu mikrotalasnu terapiju sa frekvencijom od 2450 MHz (12 cm talasa).

Opcije za doziranje su zasnovane na osjećaju topline pacijenta.
Ovo se smatra velikom prednošću i čini mikrovalnu jedinicu sigurnom terapijom.

Mikrotalasna terapija je jednostavna za primjenu zahvaljujući uni-polarnoj primjeni.

Radijator ne dolazi u kontakt sa pacijentom i jednostavan je, siguran i higijenski za primenu.

  • Kontinuirani ili impulsni izlaz
  • Lak prelaz između kontinuirane i pulsne terapije
  • Parametri su prikladno raspoređeni na osvetljenom displeju.
  • Postavke parametara ostaju vidljive na displeju tokom tretmana.
  • Slobodna memorija za skladištenje protokola tretmana (samo na Radarmed 950+)

Radarmed 650+

Jedinica za kontinuiranu pulsnu mikrotalasnu terapiju.

Doziranje i vrijeme tretmana su digitalno prikazani na ekranu. Lako se podešavaju pomoću kontrolnih dugmadi.

Radarmed 950+

Kao Radarmed 650+, ali sa LCD ekranom.

Jednostavnost i funkcionalnost su od suštinskog značaja. Parametri su prikladno raspoređeni na osvijetljenom displeju.

Parametri se lako i brzo instaliraju pomoću centralne kontrole i tastera. Osim toga, protokoli tretmana se mogu pohraniti.

Zastupnik za Enraf Nonius

Ponosni smo kao jedini ovlašteni zastupnici firme ENRAF NONIUS u Bosni i Hercegovini