Vacotron 460 (Elektroterapija)​

Vakuum modul: Vrijedan dodatak uređajima Endomed 482 i Sonopuls 492

Vacotron 460

Vacotron 460 je sukcijski modul za uređaje serije 4.

Možete aplicirati elektroterapiju upotrebom vakuum elektroda
sa ovim sukcijskim modulom.

To se izvodi brzo i jednostavno, a pozicioniranje elektroda ne može biti jednostavnije.

Vacotron 460 je vrijedan dodatak elektroterapijskim uređajima serije 4

  • Može se spojiti sa svim elektroterapijskim i kombinovanim uređajima serije 4
  • Brza aplikacija vacuum elektroda na pozicije gdje se povezi za fiksaciju ne mogu koristiti
  • Kontinuirana i isprekidana and intermittent sukcija
  • Precizno podešavanje snage sukcije
  • Jedinstven kablovski priključak za brzu aplikaciju gumenih elektroda

Vacotron 460 se može spojiti samo u kombinaciji sa uređajima
Sonopuls 492 ili Endomed 482.

Enraf-Nonius-Zastupnik-za-BiH

Ponosni smo kao jedini ovlašteni zastupnici firme ENRAF NONIUS u Bosni i Hercegovini